Logos Multilingual Portal
Vertaalcursus

Presentatie van de cursus

HomeTerugVooruit


Logos biedt aan de bezoekers van haar website de mogelijkheid om op het web een inleidende cursus vertalen te volgen. Daartoe heeft ze mij benaderd om een leergang te ontwerpen en te schrijven die bestaat uit een reeks didactische eenheden (lessen) die ter beschikking worden gesteld van het publiek, eerst in het Italiaans en later in het Engels en diverse andere talen, waaronder nu ook Nederlands.

De cursus is primair bestemd voor diegenen die op school en/of aan de universiteit talen studeren of hebben geleerd, maar geen gespecialiseerde vertaalwetenschappelijke cursussen hebben gevolgd.

Het is mijn bedoeling om met behulp van de bestaande vakliteratuur enkele algemene richtlijnen te geven die, onafhankelijk van het soort vertaling dat men maakt of wil maken, gericht zijn op de concrete behoefte van de professionele vertaler of de student.

De cursus is interactief: aan het eind van elk deel zijn oefeningen opgenomen waarin het geleerde in de vorm van multiple choice-vragen wordt getoetst. De cursus is gratis, maar gebruikers wordt verzocht zich wel in te schrijven of op te geven, zodat zij de verworven kennis kunnen toetsen en in de loop van de cursus studiepunten kunnen verwerven die door Logos worden erkend in geval van sollicitatie of bij inschrijving voor seminars of stages die door Logos worden georganiseerd.

De inhoudsopgave van de cursus kan in de loop van de tijd wijzigingen ondergaan. De lessen die in blauw zijn aangegeven kunnen nu al worden geopend, de overige zijn in ontwikkeling of worden vertaald. Ook het aantal lessen kan nog worden gewijzigd.

Het project is in 2000 van start gegaan, terwijl in mei 2001 met de Nederlandse vertaling is begonnen. Anders dan de vertaling van een roman, een akte of een handleiding vereist die van een cursus de nodige aanpassingen aan de taal- en cultuuromgeving van de lezers voor wie ze bestemd is. Het creƫren van een voor de Nederlandstalige lezer bruikbare cursus is dus een langer proces. In overleg met alle betrokkenen is er echter voor gekozen in het najaar van 2001 de voorlopige versie van een aantal lessen beschikbaar te maken.

De cursus is work in progress. Kritische opmerkingen, commentaar en suggesties worden dan ook bijzonder op prijs gesteld. U kunt mij bereiken per e-mail op het adres: bruno.osimo@logos.net

De Nederlandse vertaling wordt verzorgd door Reinier Speelman, vertaler en docent-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht (R.Speelman@let.uu.nl). Zij is, zoals hierboven duidelijk gemaakt, gebaseerd op het Italiaanse origineel, maar waar nodig gelokaliseerd.

Aan de bibliografie van les 16 zijn drie wat algemenere Nederlandse titels over vertaalwetenschap toegevoegd, die een goede "papieren" ondersteuning van de cursus kunnen vormen.

Veel succes!

Bruno Osimo
Reinier Speelman

Logos, 2001

  

HomeTerugVooruit