Logos Multilingual Portal
Vertaalcursus
Forum Copyright © 2004 Logos Group.

door Bruno Osimo
Vertaald door Reinier Speelman
  

Inhoud


          Presentatie van de cursus


DEEL EEN - INLEIDING

    1.   De ISO-norm 2384 - Deel Een
    2.   De ISO-norm 2384 - Deel Twee
    3.   Het leren van een vreemde taal en het leren vertalen
    4.   Leren en affectiviteit
    5.   Vreemde taal en taalbewustzijn
    6.   Het lezen - Deel één
    7.   Het lezen - Deel Twee
    8.   Het schrijven als mentaal proces
    9.   Vertalen als mentaal proces
   10.   Verbale communicatie - Deel één
   11.   Verbale communicatie - Deel Twee
   12.   Verbale communicatie - Deel Drie
   13.   Jakobsón en het vertalen - Deel Een
   14.   Jakobsón en de vertaling - Deel Twee
   15.   Jakobsón en de vertaling - Deel Drie
   16.   Vertaalwetenschap - Deel Een
   17.   Vertaalwetenschap - Deel Twee
   18.   Vertaalwetenschap - Deel Drie
   19.   Het vertaalproces - Deel Een
   20.   Het vertaalproces - Deel Twee
   21.   Het vertaalproces - Deel Drie
   22.   Het vertaalproces - Deel Vier
   23.   Het vertaalproces - Deel Vijf
   24.   Taal, cultuur, vertaling
   25.   Vertaalbaarheid - Deel Een
   26.   Vertaalbaarheid - Deel Twee
   27.   Vertaalbaarheid - Deel Drie
   28.   Lotman en de vertaalbaarheid - Deel Een
   29.   Lotman en de vertaalbaarheid - Deel Twee
   30.   Peirce en de vertaalbaarheid
   31.   Torop en de vertaalbaarheid - Deel Een
   32.   Torop en de vertaalbaarheid - Deel Twee
   33.   Torop en de vertaalbaarheid - Deel Drie
   34.   Residu, redundantie, vertaalbaarheid
   35.   Vertaling als culturele bemiddeling
   36.   Intersemiotische vertaling - Deel Een
   37.   Intersemiotische vertaling - Deel Twee
   38.   Vertaling en theorie van de modellen
   39.   De vertaler in de samenleving
   40.   Waarneming, productie, instrumenten, receptie
    Oefeningen bij deel I


DEEL TWEE - WAARNEMEN

   1.   Waarnemen, lezen, analyseren, interpreteren
   2.   Het "scannen" en vergaren van informatie over de omgeving
   3.   Het vinden van informatie
   4.   Lectuur en vorming van begrippen
   5.   Het lezen en de ontwikkeling van de begrippen
   6.   De betekenis van de betekenis
   7.   Betekenis en psyche
   8.   De contextuele interpretatietheorie
   9.   De door woorden geschapen wereld
   10.   Het lezen en het oplossen van dubbelzinnigheden
   11.   Interpretatie van de psychoanalyse en psychoanalyse van de interpretatie
   12.   Het lezen van dromen
   13.   Deductie en inductie
   14.   Semiose
   15.   Lezen en speltheorie
   16.   Wittgenstein en de betekenis
   17.   Wittgenstein en de betekenis - deel twee
   18.   Peirce en de vertaling van de betekenis
   19.   De rol van de lezer
   20.   Peirce, Eco en de onbeperkte semiose
   21.   De tekst begrijpen
   22.   Steiner en het begrip als vertaling
   23.   De slavernij van de verwijzing
   24.   Vrije interpretatie
   25.   Zin en betekenis
   26.   Het analyseren van de te vertalen tekst - deel een
   27.   Het analyseren van de te vertalen tekst - deel twee
   28.   Het analyseren van de te vertalen tekst - deel drie
   29.   Het analyseren van de te vertalen tekst - deel vier
   30.   Het analyseren van de te vertalen tekst - deel vijf
   31.   Het analyseren van de te vertalen tekst - deel zes
   32.   De analyse van de inhoud
   33.   Lexicon, syntaxis, interpunctie
   34.   Equivalentie of metafoor?
   35.   De analyse van de literaire brontekst
   36.   Intuïtie, ervaring, generalisering - deel een
   37.   Intuïtie, ervaring, generalisering - deel twee
   38.   Toeëigening, manipulatie, conclusie
   39.   Analyse van de brontekst en de computer - deel een
   40.   Analyse van de brontekst en de computer - deel twee
    Oefeningen bij deel II
DRITTER TEIL - PRODUKTION

   1.   De herschepping van de tekst
   2.   Ideologie van het bewustzijn en bewustzijn van de ideologie
   3.   Modellen van transformatie
   4.   Het genereren van de tekst ¿ deel één
   5.   Het genereren van de tekst ¿ deel twee
   6.   Het genereren van de tekst ¿ deel drie
   7.   Eenheden van vertaling
   8.   Van privé-taal naar communicatie
   9.   Van privécommunicatie naar publieke communicatie.
   10.   Bewerking en aanpassing
   11.   Aanpassing - deel twee
   12.   Aanpassing - deel drie
   13.   Aanpassing - deel vier
   14.   Trouw
   15.   Trouw ¿ deel twee
   16.   Letterlijkheid
   17.   Letterlijkheid ¿ deel twee
   18.   Equivalentie - deel één
   19.   Equivalentie - deel twee
   20.   Equivalentie - deel drie
   21.   Equivalentie - deel vier
   22.   Equivalentie vanuit de auteur gezien
   23.   Equivalentie vanuit de auteur gezien deel twee
   24.   Equivalentie volgens de Sovjetrussische school: Komissarov
   25.   Een oxymoron: verschillende equivalenten (het werk van Komissàrov - deel twee)
   26.   Krachtige equivalenties van de vierde soort
   27.   De vrije vertaling ¿ deel één
   28.   De vrije vertaling ¿ deel twee
   29.   Veranderingen bij de vertaling en in de vertaalkritiek
   30.   De down-top benadering van de transformationele relaties
   31.   De top-down benadering van de transformationele relaties
   32.   Transformationele relaties
   33.   Wat zijn "realia"?
   34.   Geografische en etnografische realia
   35.   Politieke en sociale realia
   36.   Realia: transcriptie, transliteratie en leenvertaling
   37.   Realia: vervanging, benadering, contextualisering
   38.   Het vertalen van realia ¿ deel één
   39.   Het vertalen van realia - deel twee
   40.   De vertaling van eigennamen en persoonsnamen
    Oefeningen bij deel 3


DEEL VIER

   1.   De herexpressie van het origineel
   2.   Vergelijking van het expressief potentieel
   3.   Directe en indirecte invloeden van de brontaal
   4.   Herschepping en stereotype
   5.   Vertaling en speltheorie
   6.   Ketens van keuzes
   7.   Het residu: tijdsfactoren
   8.   Het residu: tijdsfactoren bij de vergelijking van doelteksten
   9.   Het residu: culturele factoren
   10.   Compensatie en explicitering
   11.   Vertaalresidu en metatekstueel apparaat
   12.   Woordspelingen
   13.   Noten van de vertaler
   14.   Imitatie
   15.   Zegswijzen
   16.   Soorten tekst
   17.   Nasynchronisatie (deel één)
   18.   Nasynchronisatie (deel twee)
   19.   Ondertiteling (deel één)
   20.   Ondertiteling (deel twee)
   21.   Vertalen voor het toneel
   22.   Terminologie
   23.   Vertaling van vaktaal
   24.   Vertalen voor een uitgever
   25.   De kwaliteit van de literaire vertaling
   26.   Poëzie vertalen
   27.   Journalistieke vertaling
   28.   Vertaling van essays
   29.   Ideologie en vertaling
   30.   Woorden en emoties
   31.   Revisie en zelfkritiek
   32.   Intertextuele verwijzingen
   33.   Impliciete en expliciete intertekstualiteit
   34.   Citaten en intertekstualiteit
   35.   Behandeling van citaten en van de bibliografie in een vertaling
   36.   Bibliografische verwijzingen - deel één
   37.   Bibliografische verwijzingen - deel twee
   38.   Hoe maak je noten?
   39.   Trots zijn op je werk
   40.   Het vak van vertaler tussen leren en herinneren
    Oefeningen bij deel 4


DEEL VIJF

   1.   Vertaler en computer
   2.   Accessoires en ergonomie
   3.   Naslagwerken
   4.   Het woordenboek
   5.   Van woordenboek naar corpora
   6.   Het gebruik van corpora
   7.   Het gebruik van corpora – deel twee
   8.   Het gebruik van corpora – deel drie
   9.   Wordtheque
   10.   Wordtheque en andere hulpmiddelen
   11.   Andere corpora
   12.   Andere corpora en zelf aangemaakte concordanties
   13.   Online woordenboeken
   14.   Het Logos-woordenboek
   15.   Andere online-woordenboeken
   16.   Online "slang" woordenboeken
   17.   Sites en metasites
   18.   Vaktalige woordenboeken online
   19.   De zoekmachine (deel één)
   20.   De zoekmachine (deel twee)
   21.   De vertaling van plantennamen
   22.   Andere eigenschappen van Google (deel 1)
   23.   Andere eigenschappen van Google (deel 2)
   24.   Technologische vernieuwing, kwaliteit en weerstand daartegen
   25.   Vertaalgeheugens
   26.   Wordfast
   27.   Wordfast (deel 2)
   28.   Segmentering en kwaliteit
   29.   De functies van Wordfast
   30.   De functies van Wordfast (deel 2)
   31.   De functies van Wordfast – Het menu Setup
   32.   Het menu Setup (deel 2)
   33.   Glossaria bij Wordfast
   34.   Laatste opmerkingen over Wordfast
   35.   De receptie (deel 1)
   36.   De receptie (deel 2)
   37.   De receptie (deel 3)
   38.   De receptie (deel 4)
   39.   Delabastita, Torop
   40.   Een nieuw model