Logos Multilingual Portal
Çeviri Kursu

Sunuş

SommairePrécedentSuivant


Logos, sitini ziyaret edenlere çeviriye giriş niteliği taşıyan, bilgisayarla eğitim yapma olanağı sağlayan bir kurs sunuyor. Bu amaçla, öğretici ünitelerden oluşan ve ilk aşamada İtalyanca, daha sonra ise birçok dilde izleyicilerin hizmetine sunulacak bir program tasarlayıp oluşturmam istendi.
Çeviribilimin temel kavramlarına ayrılan kursun ilk bölümü bittiğinde Logos, kursu oluşturan dersleri daha geleneksel biçimde, yani kitap olarak da yayımlama kararı aldı. Kitap, bilgisayarla eğitim yapan kursla paralelliği vurgulamak açısından, saptanan kırk öğretici ünite ayırımına - bir ünitenin diğerinin mantıksal devamı olduğu durumlarda bile - sadık kaldı. Ancak, on-line sistemdeki düzenden farklı olarak, tüm alıştırmalar Ek 2'de biraraya getirildi.
Kurs, özellikle okulda ve/veya Üniversite'de dil okuyan, ama belirli çeviri kursları almayan kişilere yöneliktir. Hedef, okuma veya çalışma amacıyla çeviri yapan kişinin somut gereksinimlerinden yola çıkılarak ve var olan edebiyatın yardımıyla, yapılmakta olan veya yapılacak çeviriye bağlı olmaksızın, başvurulabilecek bazı ana çizgileri belirleyerek sunmaktır.
Kurs interaktiftir: Ek 2'de bilgi ölçen, çoktan seçmeli sorular bulunmaktadır. Elektronik sistemde bir tür kayıt öngörülse de, ücretsiz sunulan kursun katılımcıları alıştırmaları yapma yoluna gidebilir, bilgilerini pekiştirebilir, çizilen formasyon yolunda ilerleyerek, dört ayda bir yapılacak sınavlara katılabilir. Bu sınavlar, Şubat, Haziran ve Ekim aylarında yapılacaktır.
Sınav geçme belgesi, gerek Logos ile işbirliği yapmak, gerek Logos tarafından düzenlenen seminer ve staj programlarına katılmak için yararlı olacaktır.
Kursun sonraki aşamalarını gösteren 'İçindekiler' bölümü, kurs süresince değişikliğe uğrayabilir. Bilgisayarla eğitim yapan sistemde ise, lacivert ile işaretli bölümler hizmete hazırdır; diğerleri henüz proje halindedir. Kursun beş bölümünün her biri, kırk öğretici üniteden oluşacaktır.
Kurs, work in progress olarak tasarlanmıştır. Bu yüzden, izleyicilerin eleştirilerine, yorumlarına ve önerilerine açığız.

Adresimiz: bruno.osimo@logos.net

Hepinize iyi çalışmalar.

Bruno Osimo

  

SommairePrécedentSuivant