Logos Multilingual Portal

37 - Bibliografische verwijzingen - deel twee

HomeTerugVooruit


"Ich spürte aber auch, wie ungerecht es war, denn meine Kameraden in der Schule sprachen ganz anders als das Fräulein Vogler."1

"Ik voelde echter ook hoe onterecht dat was, want mijn schoolkameraden spraken heel anders dan mejuffrouw Vogler".

De ISO 690-norm is uitgebreid om ook regels te geven voor verwijzingen naar elektronische teksten.

Alvorens hier nader op in te gaan moeten we kennismaken met de termen die specifiek betrekking hebben op elektronische documenten. Hierbij moet worden opgemerkt dat vele termen in het Nederlands regelmatig in hun Engelse versie worden gebruikt.

Het gaat om de volgende.

Elektronisch prikbord [Eng. bulletin board; Fr. babillard électronique]: informatiesysteem voor gebruikers van bepaalde internetomgevingen voor het uitwisselen van boodschappen of informatie.

Database [Eng. database; Fr. base de données]: verzameling elektronisch opgeslagen gegevens, toegankelijk door middel van de computer.

Elektronisch document [Eng. electronic document; Fr. document électronique]: document dat in elektronische vorm bestaat en door middel van informatietechnologie toegankelijk is.

Gastdocument [Eng. host document Fr. document hôte]: document dat verschillende bijdragen of bestanddelen bevat die echter niet geheel onafhankelijk van elkaar zijn in fysische en bibliografische zin.

Bestand of file [Eng. file; Fr. fichier]: georganiseerde verzameling van gewoonlijk samenhangende gegevens.

Discussieforum [Eng. discussion list; Fr. forum de discussion]: discussieforum over een bepaald onderwerp waaraan abonnees van een elektronische mailing list (of nieuwsgroep) kunnen deelnemen; de bijdrage van elke deelnemer wordt automatisch toegestuurd aan alle andere abonnees.

Computerprogramma [Eng. computer program; Fr. programme informatique]: een lijst van handelingen die door een computer kunnen worden uitgevoerd.

Record [Eng. record; Fr. enregistrement]: Groep gegevens die als eenheid kunnen worden beschouwd of als onderdeel van een file kunnen gelden.

Elektronisch communicatiesysteem [Eng. electronic message system; Fr. système de communication électronique]: systeem dat berichten langs elektronische weg via communicatienetwerken verzendt, b.v. via e-mail, SMS (short message service) of MMS (multimedia message service).

Volgorde van de elementen. Hier volgt een complete lijst van de elementen, met inbegrip van de niet-verplichte, die in de hier gebruikte volgorde moeten worden aangegeven.

Voor elektronische monografieën, databases en computerprogramma's:

Achternaam, voornaam van de auteur of in elk geval de primair verantwoordelijke (verplicht)

Gecursiveerde titel (verplicht)

Soort medium (verplicht)

Secundair verantwoordelijke (facultatief): voorwoorden, vertalingen, nummer van de editie enz.

Uitgave (verplicht)

Plaats van publicatie (verplicht)

Uitgever (verplicht)

Datum van publicatie (verplicht)

Datum van bijwerken (updating) of revisie (verplicht)

Datum van het citaat (verplicht voor online documenten, facultatief voor andere)

Reeks (facultatief)

Noten (facultatief)

Beschikbaarheid en toegang (verplicht voor online documenten, facultatief voor andere)

Standard Number (verplicht) ISBN of ISSN, al naar gelang het soort publicatie. Niet alle elektronische documenten hebben een ISBN of ISSN

Voorbeeld:

OSIMO, Bruno. Translation course [online]. [Modena, Italia]: Logos, januari 2000 [geciteerd december 2003]. Beschikbaar op internet: <http://courses.logos.it/plscourses/linguistic_resources.traduzione?lang=it>

Delen van elektronische monografieën, databases of computerprogramma's:

Achternaam, voornaam van de auteur of in elk geval de primair voor het host document verantwoordelijke (verplicht)

Gecursiveerde titel van het host document (verplicht)

Soort medium (verplicht)

Secundair verantwoordelijke van het host document (facultatief): voorwoorden, vertalingen, nummer van de uitgave enz.

Uitgave (verplicht)

Plaats van publicatie (verplicht)

Uitgever (verplicht)

Datum van publicatie (verplicht)

Datum van updating of revisie (verplicht)

Datum van het citaat (verplicht voor online documenten, facultatief voor andere)

Hoofdstuk of analoge aanduiding van het aangehaalde deel (verplicht)

Gecursiveerde titel van het geciteerde deel (verplicht)

Nummering binnen het host document (facultatief)

Plaats binnen het host document (verplicht)

Noten (facultatief)

Beschikbaarheid en toegang (verplicht voor online documenten, facultatief voor andere)

Standard Number (verplicht) ISBN of ISSN, al naar gelang het soort publicatie. Niet alle elektronische documenten hebben een ISBN of ISSN.

Voorbeeld:

OSIMO, Bruno. Translation course [online]. [Modena, Italia]: Logos, 2000-2003 [geciteerd december 2003]. Tweede deel, De waarneming van de brontekst. Beschikbaar op internet: <http://courses.logos.it/plscourses/linguistic_resources.traduzione?lang=it>

Bijdragen aan elektronische monografieën, databases of computerprogramma's:

Achternaam, voornaam van de auteur of in elk geval de primair voor de bijdrage verantwoordelijke (verplicht)

Gecursiveerde titel van de bijdrage (verplicht)

Achternaam, voornaam van de auteur van of in elk geval de primair verantwoordelijke van het gastdocument (verplicht)

Gecursiveerde titel van het host document (verplicht)

Soort medium (verplicht)

Uitgave (verplicht)

Plaats van publicatie (verplicht)

Uitgever (verplicht)

Datum van publicatie (verplicht)

Datum van updating of revisie (verplicht)

Datum van het citaat (verplicht voor online

documenten, facultatief voor andere)

Nummering binnen het host document (facultatief)

Plaats binnen het host document (verplicht)

Noten (facultatief)

Beschikbaarheid en toegang (verplicht voor online documenten, facultatief voor andere)

Standard Number (verplicht) ISBN of ISSN, al naar gelang het soort publicatie. Niet alle elektronische documenten hebben een ISBN of ISSN.

Elektronische tijdschriften:

Gecursiveerde titel van het tijdschrift (verplicht)

Soort medium (verplicht)

Uitgave (verplicht)

Plaats van publicatie (verplicht)

Uitgever (verplicht)

Datum van publicatie (verplicht)

Datum van het citaat (verplicht voor online

documenten, facultatief voor andere)

Serie (facultatief)

Noten (facultatief)

Beschikbaarheid en toegang (verplicht voor online documenten, facultatief voor andere)

International Standard Serial Number [ISSN] (verplicht)

Artikelen en andere bijdragen aan elektronische tijdschriften:

Primair voor de bijdrage verantwoordelijke (verplicht)

Gecursiveerde titel van de bijdrage contributo (verplicht)

Gecursiveerde titel van het tijdschrift (verplicht)

Soort medium (verplicht)

Uitgever (verplicht)

Naam of aanduiding van het nummer van het tijdschrift (verplicht)

Datum van bijwerken of revisie (verplicht)

Datum van het citaat (verplicht voor online

documenten, facultatief voor andere)

Plaats binnen het host document (verplicht)

Noten (facultatief)

Beschikbaarheid en toegang (verplicht voor online documenten, facultatief voor andere)

International Standard Serial Number [ISSN] (verplicht)

Elektronische prikborden, discussiefora en elektronische berichten:

Gecursiveerde titel (verplicht)

Soort medium (verplicht)

Plaats van publicatie (verplicht)

Uitgever (verplicht)

Datum van publicatie (verplicht)

Datum van het citaat (verplicht voor online

documenten, facultatief voor andere)

Noten (facultatief)

Beschikbaarheid en toegang (verplicht voor online documenten, facultatief voor andere)

Elektronische boodschappen:

Primair voor het bericht verantwoordelijke (verplicht)

Titel van het bericht (verplicht)

Gecursiveerde titel van het host system van de berichten (verplicht)

Soort medium (verplicht)

Secundaire verantwoordelijke / adressanten (facultatief)

Plaats van publicatie (verplicht)

Uitgever (verplicht)

Datum van publicatie (verplicht) (voor persoonlijke berichten datum van verzending aangeven)

Datum van het citaat (verplicht voor online

documenten, facultatief voor andere)

Nummering binnen het host system van de berichten (facultatief)

Plaats binnen het host system van de berichten (facultatief)

Noten (facultatief)

Beschikbaarheid en toegang (verplicht voor online documenten, facultatief voor andere)

Voorbeeld:

CUNEGONDA, Filomena. Re: Citare riviste elettroniche. In Philologos (Forum del corso di traduzione Logos) [online]. Modena: Logos Group, 24 mei1987; 13:29:35 CST [geciteerd op 3 juli 1989; 16:15 EMT]. Beschikbaar op internet: <http://courses.logos.it/plscourses/linguistic_ resources.gestione_forum.home?lang=en>.

 

Bibliografie

CANETTI ELIAS Die gerettete Zunge. - Die Fackel im Ohr. - Das Augenspiel, München, Carl Hanser Verlag, 1995, ISBN 3-446-18062-1. Gebruikte uitgave: Die gerettete Zunge, Frankfurt, Fischer Verlag 1979, ISBN 3-596-22083-1.

SHUTTLEWORTH MARK e COWIE MOIRA, Dictionary of Translation Studies, Manchester, St. Jerome, 1997, ISBN 1-900650-03-7.

TOROP P. 1995 La traduzione totale, uitgegeven door Bruno Osimo, Modena, Logos, 2000, ISBN 88-8049-195-4. Oorspronkelijke uitgave: Total┬┤nyj perevod. Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus, 1995, ISBN 9985-56-122-8.


1 Canetti 1979: 171. HomeTerugVooruit